Omförhandlingsklausuler

I lager.

405 kr

Lehrberg, Bert, Omförhandlingsklausuler. Betydelse och rättslig behandling, tillämpningsområden, rekvisit och rättsföljder, 

246 sidor, Häftad, 2 uppl, 

ISBN 9789197496285

IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik (numera Iusté), Uppsala 2008


Så kallade omförhandlingsklausuler, som stipulerar att problem i avtalsförhållanden till följd av ändrade förhållanden skall lösas genom omförhandling av avtalet, har under senare år tilldragit sig ökat intresse som en ny och spännande företeelse såväl inom juridiken som i samhället i stort. Diskussionen har dock främst förts på ett allmänt plan. I den här boken ställs omförhandlingsklausulerna på ett mera konkret sätt i relation till be-fintliga rättsregler på avtals- och kontraktsrättens område. Några huvudfrågor är följande:                                                           

• Vilken betydelse har omförhandlingsklausulerna som uttryck för en alternativ tvistelösningsform?

• Hur används omförhandlingsklausuler på bästa sätt i avtal?

• Hur utformas omförhandlingsklausuler? Vilka rekvisit och rättsföljder har de?

• Hur skall omförhandlingsklausulerna rättsligt behandlas när de blir föremål för avtalstolkning eller underkastade en prövning enligt tvingande rättsregler, tolkningsregler eller jämkningsregler?


Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller avancerade kurser i avtals- och kontraktsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat kontraktsrättsliga  frågor.