Köprätt enligt 1990 års köplag

I lager.

599 kr

Lehrberg, Bert, Köprätt enligt 1990 års köplag

516 sidor Häftad 

ISBN 9789197496292

IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik (numera namnändrat till Iusté), Uppsala 2008


Detta är en handbok i köprätt enligt 1990 års köplag.

Boken behandlar samtliga bestämmelser i köplagen. Dispositionen följder i huvudsak lagen, men avviker i vissa hänseenden för att ämnen som har ett nära sakligt samband (såsom fel och påföljder av fel respektive dröjsmål, riskens övergång och påföljder av dröjsmål) skall kunna behandlas tillsammans. Felbegreppet presenteras efter en disposition som avviker från lagens. Vissa frågor i gränslandet till tjänsteavtal ägnas särskilt intresse, till exempel pris enligt löpande räkning.

Åtskilliga tillämpningsproblem diskuteras – särskilt i bokens centrala delar, såsom felbegreppet och prisbestämningen.  Ett stort antal rättsfall uppmärksammas.

Boken riktar sig i första hand till jurister som arbetar praktiskt med köprättsliga frågor samt till studenter på avancerade kurser i köprätt.


Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat undervisar i köprättsliga frågor på avancerade kurser, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat köprättsliga frågor.