Elektronisk fullgörelse

I lager.

599 kr

Lehrberg, Elisabeth, Elektronisk fullgörelse

368 sidor Häftad 

ISBN 9789197496254

I.B.A. Institutet för Bank- och Affärsjuridik (numera Iusté), Uppsala 2008


Den här boken behandlar elektroniska leveranser t ex över Internet av digitala objekt, dvs datafiler med information av olika slag – musik, e-böcker, bilder, filmer, datorprogram m m. Boken tar först upp bland annat elektronisk handel samt digital information och informationsöverföring. Därefter undersöks de digitala objektens speciella egenskaper samt likheter och olikheter med andra typer av egendom.

Huvuddelen av boken ägnas så åt frågan vilka rättsregler – regler om köp, tjänster, immateriella rättigheter eller nyttjanderätter – som bör tillämpas. Särskilt utreds tillämpligheten av köplagen och konsumentköplagen.

Dessutom undersöks om och på vilket sätt köplagens regler om avlämnandet och risken för varan skall tillämpas. När har avlämnande skett, så att risken för fel under överföringen går över från säljare till köpare? Vidare undersöks om köplagens regler om dröjsmål och fel samt om olika påföljder passar.


Elisabeth Lehrberg är docent i processrätt vid Uppsala universitet där hon bland annat ansvarar för en avancerad 20-veckorskurs som fokuserar på skiljeförfaranden och medling.