Uppsatser i bankrätt

1 400 kr

Produkten är tyvärr slut i lager. :(

Lehrberg, Bert, Uppsatser i bankrätt. Första samlingen, Norstedts Juridik, Stockholm 2002 

326 sidor Häftad  Endast ett fåtal exemplar finns kvar! 

ISBN 9139008487 


Den här boken är en samling av uppsatser i bankrättsliga ämnen. Samlingen innehåller följande:


• Den inledande uppsatsen Bankrätt är en översikt av de praktiskt mest betydelsefulla

reglerna inom bankrätten.


• Begreppet bankrörelse diskuteras i anslutning till banklagstiftningens definition av

tillståndspliktig bankrörelse. Denna definition kritiseras därför att den är alltför omfattande

och inkluderar även verksamhet som bedrivs i vanliga företag.


• En särskild undersökning görs av omfattningen av Bankernas kontraheringsplikt, dvs.

skyldigheten enligt banklagstiftningen att ta emot inlåning på räkning från allmänheten,

och verkan av brott mot denna plikt.


• I uppsatsen om Borgensansvarets avhängighet av borgensmannens förutsättningar diskuteras

en mängd praktiskt betydelsefulla frågor rörande borgensmannens bundenhet av

borgen i anslutning till ett omfattande rättsfallsmaterial.• Pantförvärv är titeln på en högaktuell undersökning av vilka möjligheter en panthavare har att förvärva panten från pantsättaren, när ett sådant förvärv är ogiltigt och vilka rättsverkningar det har.


• Bankernas rådgivningsansvar behandlas avslutningsvis utförligt i anslutning till ett omfattande rättsfallsmaterial.


Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han har under många år hållit avancerade 10- och 20-veckorskurser i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat bankrättsliga frågor.