Avtalstolkning 10 uppl 2023

I lager.

405 kr

NYTT! Lehrberg, Bert, Avtalstolkning – Tolkning av avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område

392 sidor Hårdpärm10 uppl, Iusté, Uppsala 2023

ISBN 9789198430943

Avtalstolkning är en kombinerad handbok och lärobok om avtalstolkning, ett praktiskt mycket viktigt juridiskt ämne.

I stort sett saknas lagregler i ämnet. I boken systematiseras de regler och principer som används i domstolarna på ett pedagogiskt och klargörande sätt. Syftet är att underlätta såväl inlärningen som den praktiska användningen. Särskild vikt läggs vid de ändamål som motiverar och styr rättstillämpningen på området.

Tolkning av avtal särhålls klart från utfyllning, som behandlas i ett särskilt kapitel. Den partsorienterade tolkningen, där endera partens avsikt eller intryck blir avgörande, hålls likaså klart isär från den uttrycksorienterade tolkningen, som fokuserar på parternas förklaringar, till exempel en kontraktstext. De olika perspektiv och kontextelement som beaktas vid tolkningen genomgås systematiskt. Framställningen av regler och principer illustreras med ett omfattande rättsfallsmaterial. Denna tionde upplaga är utvidgad och upptar bland annat ett flertal nya viktiga rättsfall.

Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet. Han har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också skiljeman och konsult i affärsjuridiska frågor samt förestår bokförlaget, utbildnings- och konsultföretaget Iusté.