Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt

I lager.

390 kr

Lehrberg, Bert, Rättsfallssamling i aktiebolagsrätt, 2 uppl, 847 sidor, Häftad, 

IBA Institutet för Bank- och Affärsjuridik (numera Iusté), Uppsala 2008,  

847 sidor, ISBN 9789197603829 


Professor Bert Lehrbergs stora rättsfallssamling i Aktiebolagsrätt är ett måste för bolagsjuristen, advokaten och den praktiserande juristen som arbetar med aktiebolagsrättsliga frågor. Här finns inte mindre än 76 viktiga rättsfall samlade i en volym (finns det så många fler?). Rättsfallssamlingen är också till stor nytta för deltagare i kurser i aktiebolagsrätt (den utges primärt för en 20-veckors avancerad kurs i ämnet).


Rättsfallen är indelade i följande avsnitt:

– Bildande, aktier etc.

– Organ, ställföreträdare, behörighet och befogenhet.

– Kapital, vinstutdelning, låneförbud etc.

– Skadestånd etc.

– Speciella ansvarsgrunder (ansvarsgenombrott, bulvanskap, kollusion).

– Upplösning.


Bert Lehrberg är lärostolsprofessor i civilrätt vid Uppsala universitet, där han bland annat håller en avancerad 20-veckorskurs i aktiebolagsrätt, och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman och konsult i bland annat aktiebolagsrättsliga frågor.