Aktieägaravtal och bolagsordning

I lager.

435 kr

Bert Lehrberg, Aktieägaravtal och bolagsordning 

200 sidor. Inbunden. 

Iusté, Uppsala 2015  

ISBN 9789198214604 


Det här är en bok om hur rättsförhållandena mellan aktieägarna i ett aktiebolag regleras genom olika styrmedel, i första hand aktiebolagslagen, bolagsordningen och aktieägaravtal.        


Några centrala ämnen som boken behandlar är följande:

• Aktiebolagets interna reglering, dess avtalsstruktur och dess organisatoriska struktur.        

• Bolagsordningen och dess reglering, funktioner, innehåll och rättsliga status.

• Bolagsordningstolkningen och dess särart.

• Aktieägaravtalens funktioner, innehåll och rättsliga status.

• Minoritetsskyddet.

• Aktieägaravtal contra bolagsordningsbestämmelser - fördelar och nackdelar.

• Bolagsrättsliga contra avtalsrättsliga rättsverkningar.

• Ägarkretsen och överlåtelsebegränsningar.

• Bestämmanderätten i bolaget.

• Kapitalförsörjning och vinstutdelning.

• Verksamhetens bedrivande.

• Samarbete och lojalitetsplikt.

• Sanktioner vid bristande fullgörelse.

• Avtalstid och uppsägning.

• Ogiltighet och overksamhet.


Bert Lehrberg är professor i civilrätt vid Uppsala universitet och har tidigare varit professor i bankrätt. Han är också verksam som skiljeman, utredare och rådgivare i affärsjuridiska frågor.